GEGURITAN

UPAMA AKU GAYUS TAMBUNAN

14/02/2011 06:14
SAUPAMA AKU GAYUS TAMBUNAN Dening : Ki Dwija Adipurwa Gampang luru dhuwit kanthi ngapusi lan korupsi, Bebas Angrusak pranatan angger-anggering nagara, Yasa arta kanggo nyogok punggawaning praja, Bisa Ucul metu  kunjara jumujug papan wisata, Sesinglon nama salin busana amalih...

PARIKAN

16/12/2010 05:04
Eee Lha Ee Lho Kok Kaya ...?  Dening : Ki Dwija Purwa Nguyak tikus, nguyak tikus neng plataran, Yan wis lulus, yen wis lulus nunggu lamaran Eee lha ee lho, sawo dipangan uler, Eee lha ee lho, isih bodho ngaku pinter.   Nata watu, nata watu neng ngisor pager, Wegah sinau, wegah sinau kok...

KIDUNG PERAWAN

12/12/2010 07:39
KIDUNG PERAWAN Dening : Anita Retno Larasati Aku kepengin gawe reca Sing wujude wong lanang gagah Praupane Arjuna awake Bima Banjur dadi kanca ing omah     Sawektu-wektu     Aku bisa ngelus-elus reca iku     Kaya wong wadon...