MEDHIA PASINAON

EVALUASI PASINAON

08/01/2011 05:22
  MEDIA PENDADARAN INTERAKTIF Kasagedan minangka guru ndamel maneka jinis soal adhedhasar WEB mujudaken pilihan ingkang trep kangge ndamel pasinaon dados langkung narik kawigatosan (interactive-learning). Wonten ing kalodhangan punika TIM MGMP BASA JAWI SMA KESATRIAN I SEMARANG...

Topic: MEDHIA PASINAON

pak pur

Date: 21/01/2011 | By: nanda ramadhan

asalamualaikum

Items: 1 - 1 of 1

New comment