BEBASAN

Bebasan

15/01/2011 14:36
Adhang-adhang tetesing ebun : Ngarep-arep pawewehing liyan. Andaka ketaman wisaya : Wong prekaran, bareng rumangsa arep kalah, banjur minggat. Anak-anakan timun : Ngopeni bocah (lumrahe bocah wadon) bareng wis banjur dipek bojo . Aji-aji waringin sungsang : Jinising aji-aji sing njalari awak...