PARAMASASTRA

WIDYA AKSARA

14/01/2011 11:53

WIDYA TEMBUNG

14/01/2011 11:45
Tembung ing basa Indonesia diarani kata. Tembung iku swara lan campurane swara kang metu seka pocapan. Tembung uga nduwe teges gabungane aksara kang nduwe arti ing sawijining basa.   Jinis Yen dideleng saka babagan widya tembung (morfologi), tembung kapĂ©rang dadi rong jinis: Tembung...

WIDYA MAKNA

14/01/2011 11:44

WIDYA UKARA

14/01/2011 11:26
WIDYA UKARA iku kalebu peranganing paramasastra kang ngrembug ukara, frasa, lan klausa (sintaksis). Katelu-telune mau ora bisa kapisah, amarga siji lan sijine ana sambung rapete. Frasa Frasa iku klompok-klompok tembung kanthi tandha-tandha: drajate ing antarane tembung lan klausa (sadhuwure...
Items: 1 - 4 of 4