SUMBER SEMANGAT

Gegayuhan (Cita-Cita)

13/01/2011 06:57
GAGASAN ngalirake tujuan, tujuan nglairake tumindak, tumindak nglairake pakulinan, pakulinan nyiptakake watak, lan watak nemtokake nasib. (Tryon Edward)

Pendhidhikan

12/01/2011 06:30
OYOTING wit pendhidhikan iku krasa pait, nanging wohe krasa manis. (Aristoteles) Panjenengan bakal ngalami panalangsa kang abot nalika nyedhaki kelakone gegayuhan panjenengan. (Jendral Sudirman) Bocah-bocah mbutuhake patuladhan, dudu pangala-ala. (Josept Joubert) Bangsa kang luhur...

Suba-sita

12/01/2011 06:23
DIWERUH ing suba-sita, nanging aja pisan-pisan ngasorake awak, awit subasita bisa gawe kajening manungsa. Dene wong kang ngasorake awake, bisa gawe ewaning ati. (Panyebar Semangat) Ajining dhiri saka kedaling lathi, ajining raga saka busana. (Para Leluhur) Wong kang isih nduwe rasa...