DEDONGENGAN

Dongeng Sato Kewan

15/01/2011 15:28
KETHEK LAN WOH SARANGAN   Ana kethek siji, cukat colot – colotan ing suketan, nemu woh sarangan siji isih ana klokopane. Enggal lungguh banjur dikrakoti, murih ilanging klokopane, kenaa dipangan isine kang enak . ananging sarehne untune cilik – cilik, rekasa anggone ngonceki, bareng...