TRAMPIL BASA

TITIWANCI MANUT WONG JAWA

19/01/2011 04:45
 Titiwanci manut petungan Jawa iku werna-werna arane kayata :

KETHOPRAK SISWA KANTHI LAKON "JAKA TINGKIR"

07/01/2011 20:59
Kanggo ngundhakake katrampilan basa lan sastrane para siswa bisa katindakake kanthi maneka warna cara. Ing antarane kanthi praktek wawancara langsung karo narasumber, musikalisasi geguritan ing alam yaiku maca geguritan kairingi gendhing utawa musik mawi setting utawa latar alam , praktek pidhato,...

KAWRUH KETHOPRAK

07/01/2011 20:34
Kethoprak Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Langsung menyang: pandhu arah, golèk Kethoprak kalebu salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah, ananging ugo bisa tinemu ing Jawa Wetan. Kethoprak wis nyawiji dadi budaya ...

NGUNDHUH MAKALAH ABASA JAWA

17/12/2010 02:43
NGUNDHUH MAKALAH ABASA JAWA

TULADHA MAKALAH ABASA JAWA

12/12/2010 03:00
  MAKALAH BASA JAWI DONGENG MINANGKA PIWULANGAN BUDI PEKERTI DIPUNDAMEL KAGEM NJANGKEPI TUGAS BASA JAWI SEMESTER 2 KELAS … Kasusun dening: Siswa Utama XI / 11 SMA …  TAHUN AJARAN 20../20..   PENGESAHAN   Makalah punika sampun dipunsahaken, Tanggal : Papan : ...