MP3 MACAPATAN

 

 NYEMAK  TEMBANG  UNDHUHAN
MIJIL GAGAD WASPA SL.9 MIRING NGUNDHUH
   MIJIL PL.6 NGUNDHUH
   MIJIL PL. BARANG NGUNDHUH
   SINOM MELATSIH PARIJATHA SL.9 NGUNDHUH
   SINOM GRANDHEL PL.6 NGUNDHUH
   SINOM PL.BR NGUNDHUH
   ASMARADANA SL.9 NGUNDHUH
   ASMARADANA PL.BR NGUNDHUH
   ASMARADANA KASEPUHAN SL.9 MIRING NGUNDHUH
   DHANDHANGGULA SL.9 NGUNDHUH
  DHANDHANGGULA MASKENTAR PL.6 NGUNDHUH
  DHANDHANGGULA PL.BR NGUNDHUH
  KINANTHI SL.9 NGUNDHUH
  KINANTHI PL.6 NGUNDHUH
   KINANTHI PL.BR NGUNDHUH
  GAMBUH PL.6 NGUNDHUH
   GAMBUH SL.9 NGUNDHUH
   GAMBUH BUMINATAN PL.BR. NGUNDHUH
   DURMA PL.6 NGUNDHUH
   DURMA PL.BR NGUNDHUH
  DURMA BUMINATAN SL.9 NGUNDHUH
  PANGKUR GAGAD KASAMARAN PL.6 NGUNDHUH
   PANGKUR PL.BR NGUNDHUH