JAWA-BELANDA

CANGKRIMAN

15/01/2011 06:30
  JAWA WALANDA   Pucung 1 Cipta    : "Cangkriman tembang pucung iki batangen!" Adi       : "Kaya ngapa coba?" ...