GUYON MATON

LELUCON 2

15/01/2011 14:51
RSBI, RAGADE SAKTHEKRUK BASANE INGGRIS   RSBI saiki lagi digandrungi wong sa Indonesia. Wiwit saka Sabang nganti teka Merauke pada kepingin nyekolahake anake menyang RSBI. Daya pangaribawane tembung "internasional" pancen ngedab-edabi banget. Apa ta sing diarani standar internasional?...

LELUCON 1

14/01/2011 06:02
Pucung 1 Cipta    : "Cangkriman tembang pucung iki batangen!" Adi       : "Kaya ngapa coba?" Cipta    : "Bapak Pucung, sasedulur ana pitu, tan ana sing padha, mati nenem urip siji, dulur pitu tan nate urip...