NYEMAK GIYARAN RADIO BASA JAWI 

 

 NYETEL  MATERI

 UNDHUHAN

 FILOSOFI WAYANG KULIT  UNDHUH
  FILOSOFI MACAPAT  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG ASMARADANA  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG GAMBUH  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG POCUNG  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG MIJIL  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG DHANDHANGGULA  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG DURMA  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG KINANTHI  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG PANGKUR  UNDHUH
   FILOSOFI TEMBANG DOLANAN  UNDHUH
   FILOSOFI CRITA RAMA  SHINTA  UNDHUH