APA TUMON ?

Sinau Unggah-Ungguh ing Mancanagara ?

15/01/2011 15:35
DPR SINAU TATA KRAMA MENYANG YUNANI   Kabar sing paling anyar sing digiyarake ing TV , anggota DPR arep mlancong menyang njaban rangkah arep sinau tata krama. Ora baen-baen negara sing bakal ditekani anggota DPR mau, ora mung negara tangga teparone Indonesia bae nanging menyang Yunani,...