WARA-WARA KAGEM PARA SUTRESNA

11/12/2010 09:04

Atur Panuwun,

Nuwun,

Kula ingkang ngembani ing Kacamaya (Website) punika ngaturaken agunging panuwun dhumateng para sutresna ingkang sampun kersa pinarak ing laman punika. Mugya sedaya kesaenan saha keikhlasan para sutresna tansah pikantuk piwales ingkang matikel-tikel saking Gusti Ingkang Maha Mirah, Amin Ya Robbal Alamin. Nuwun.

Ingkang Ngembani,

Ki Dwijazentika