KAWRUH MACAPAT

31/01/2011 16:00

Kanggo ngundhakake kawruh ing babagan kabudayan Jawa sumangga para sutresna katuran mirengake giyaran radio mawi basa Jawi. Ing laman iki para sutresna bisa nyetel MP3 KAWRUH MACAPAT

SUMANGGA KATURAN NYETEL BAKUNING PIREMBAGAN
 
 FILOSOFI MACAPAT