INGGRISE WONG JAWA

17/01/2011 17:13

SAWIJINE sopir lagi nyopiri boss bule Amrik, kebeneran lagi sial. Mobile nyodhog kendharaan kang ana ing ngarepe merga mandheg ndadak. Dheweke njaluk ngapura marang si boss, ["Sorry Sir, I brake brake, do not eat. After I Check, the wheel no flower again."]

Kira kira jarwane mangkene: (nyuwun sewu pak dakrem-rem rak makan, sawise dakcek rodhane ra ana kembangane maneh)

nalika si Boss mau melu-melu ribut karo sing ditabrak, dheweke kandha "Don't follow mix Sir! the bring that car if not wrong is thechildren fruit from manager moneys, he stupid doesn't play! Let know taste."

Jarwane kurang luwih : (ra usahmelut campur pak, sing nggawa mobil iku yen ra kleru anak buahe manajer keuangan,dheweke pancen goblog tenan, ben dirasakke)

Sesuke si sopir ra  mlebu kerja, terus pas esuke dheweke mlebu si boss bule nakoni, " why you're not coming?"
Wangsulane si sopir, " I am sorry boss, my body is not delicious, my body taste like enter the wind." Jarwane : (sori boss awakku lagi ra enak, awakku rasane kaya masuk angin)

"I really don't know whats your point!" kandhane bosse "Yes how yes? I am alone migrain Sir will how the speak , but yes already, how many-how many, people Java can speak England."wangsulane serius.

Jarwane : (ya .. piye ya?... aku dhewe mumet Pak mau kepriye ngomonge, nanging ya uwis lah.. pira-pira wong jawa wis bisa ngomong Inggris..)