Gegayuhan (Cita-Cita)

13/01/2011 06:57
  • GAGASAN ngalirake tujuan, tujuan nglairake tumindak, tumindak nglairake pakulinan, pakulinan nyiptakake watak, lan watak nemtokake nasib. (Tryon Edward)