SUGENG RAWUH ING KACAMAYA PASINAON BASA TUWIN SASTRA JAWI SMA KESATRIAN 1 SEMARANG

  

MR. MOCHIZUKI SHUNSUKE IS WRITING "HA NA CA RA KA"